MONTESSORİ YÖNTEMİYLE KENDİNE GÜVENEN ÇOCUK

Eğitim sistemini, ’’çocuk’’ tan yola çıkarak kuran Maria Montessori, çocukların; özgür seçimden, hatalarını kendilerinin denetiminden, hareket halinde olmaktan sessizlikten, sosyal ilişkilerinin kendileri tarafından kurulmasından, çevrenin düzenli ve temiz olmasından, özgür faaliyete dayalı bir disiplinden, kitapsız okuma ve yazmadan, alıştırmaların tekrarından hoşlandıklarını gözlemledi.

Kendi oluşturduğu eğitim yöntemini kısaca şöyle anlatır; ‘’çocuğu çalıştım. Çocuğun bana verdiklerini aldım ve onları ifade ettim. İşte Montessori yöntemi budur.’’

Montessori yöntemi ile yetiştirilen çocuk;

Kendi bireysel beceri ve ilgi alanında kendi hızıyla gelişir.

Dikkatini yoğunlaştırmayı öğrenir.

Çalışma isteğini ve zevkini geliştirir.

Üretken olur.

Toplumsal bir varlık olur.

Kaygılarını en doğru şekilde nasıl dışa vurabileceğini öğrenir.

Özgüvenini ve sorumluluk duygusunu geliştirir.

Disiplini içselleştirir.

Bir problemi nasıl tanımlayacağını ve onu çözmek için nasıl çalışılacağını öğrenir.

Kendisine ve başkalarına karşı saygı duyar.